PF AquaForte Cleaner

PF AquaForte, de la PT Technologies Europa, producătorii lui PowerSail Wipes, este o alternativă pe bază de apă la curăţarea cu solvenţi. Disponibil sub formă lichidă şi de înaltă rezistenţă sau şerveţele produsul este destinat înlocuirii MEK, acetonei, IPA şi altor produse periculoase pe bază de solvent. Efectiv curăţă suprafeţele de reziduri de etanşare, soluri de fabricaţie şi fluide de tăiere pe metale, materiale compozite şi materiale plastice. Responsabile faţă de mediu – nu poluează sau epuizează potenţialul stratului de ozon, este un produs non toxic, non inflamabil şi reduce emisiile de COV. Revoluţionarul produs a fost testat pentru aderenţa la vopsea, diluantul de vopsea, aderenţa de etanşare şi compatibilitatea cu materialele compozite.

Leave a Reply