Delta Dunarii

 
 

Coordonate geografice:
 45°24’30″ latitudine nordică şi 28°10’50″ longitudine estică la Cotul Pisicii, 45°9′ 30″ latitudine nordică şi 29°42′ 45″ longitudine estică la est de localitatea Sulina; 44°20’40″ latitudine nordică şi 28°41’30″ longitudine estică la Capul Midia; 45°27′ latitudine nordică şi 29°19’20″ longitudine estică la Chilia Veche.
  

 

 

 

Suprafaţa Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării:
 5 800 km2, din care: 3.510km2 delta propriu-zisă – sectorul românesc, 1.145 km2 Complexul lacustru Razim – Sinoie, 1.030 km2 apele marine până la izobata de –20 m, 13 km2 albia Dunării între Cotul Pisicii şi Isaccea (pe teritoriul României) şi 102 km2 lunca inundabilă a Dunării între Isaccea şi Tulcea.